بیشتر
بیشتر

کیفیت محتوای وب‌سایت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

میزان آشنایی شما با خدمات شناسنامه‌دار سازمان چقدر است؟

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم